فیلتر محصولات

زیر دسته ها

قیمت : 403,000 تومان

 لنت ترمز میتسوبیشی تولیدی در کارخانه رالدک دقیقا مشابه لنت اصلی میتسوبیشی می باشد. بنابراین با توجه به قیمت پایین لنت ترمز رالدک در مقایسه با لنت ترمز اصلی میتسوبیشی پاجرو 4 در و عملکرد یکسان این محصولات این برند برای کلیه خودرو های میتسوبیشی توصیه می شود.

قیمت : 294,000 تومان

با توجه به اینکه سیستم دیفرانسیل پاجرو 4 درب به صورت چهار چرغ متحرک می باشد هنگام ترمزگیری به صورت یکسان به چهار چرغ خودرو فشار می شود. بنابراین زمان تعویض لنت ترمز پاجرو 4 درب هم لنت جلو و هم لنت عقب را تعویض می کنند.

قیمت : 110,000 تومان

لنت ترمز جلو پاجیرو قدیم و میتسوبیشی L200

ناموجود