محصولات پارتکده

صفحه اصلی| محصولات |کیا

قیمت : 93,000 تومان

لنت ترمز عقب سورنتو 2013 و موهاوی

ناموجود
قیمت : 93,000 تومان

لنت ترمز عقب اپتیما 2009 و اسپرتیج قدیم 

قیمت : 150,000 تومان

لنت ترمز جلو کادنزا و کارنز جدید و اسپورتیج جدید و اپتیما JF

قیمت : 105,000 تومان

لنت ترمز عقب اسپرتیج جدید و سراتو 2010 و کادنزا نوع A و کارنز نوع A

قیمت : 90,000 تومان

لنت ترمز عقب اپیروس و اپتیما اتاق جدید نوع B و ریو 2015 و سراتو جدید نوع A

قیمت : 160,000 تومان

بهترین قیمت لنت سراتو

قیمت : 117,000 تومان

لنت ترمز جلو سراتو 2014 و کیا ریو 2015 و جلو اپتیما جدید

قیمت : 118,000 تومان

لنت ترمز جلو کیا اپتیما اتاق جدید نوع A شرکتی

قیمت : 116,000 تومان

لنت ترمز جلو  سورنتو2013-2010

قیمت : 105,000 تومان

لنت ترمز عقب کارنیوال

قیمت : 114,000 تومان

لنت ترمز جلو کیا اسپورتیج قدیم و اپیروس و سورنتو 2012 به بالا و اپتیما 2009